Tipy na výlety 

v okolí

Toulovcovy Maštale

a blízké okolí


 Toulovcovy Maštale
Toulovcovy Maštale

Toulovcovy maštale jsou skalní město, součást přírodní rezervace Maštale, protkané systémem chodeb, jeskyní a děr se názvy jako Kuchyně, Sklep, Zvon nebo Myší díra. Vyskytují se tu také vzácné a chráněné rostliny a živočichové. Dnes je oblast hojně vyhledávaná k aktivní rekreaci, neboť je křižována turisticky značenými trasami a cyklotrasami, a proto svou různorodostí uspokojí jak rodinu, tak i náročné bikery.

Navštívit můžete i nedaleké Muzeum dýmek v Proseči, Pískovcové sklepy ve Zderazi. Za zmínku stojí naučná prosečská Planetární stezka, dlouhá 8 km, vedoucí okolo rozhledny Terezka, kterou lze absolvovat jak pěšky, tak na kole. Stezka má několik zastávek s modely planet a informační tabulí s popisem a zajímavostí o každé konkrétní planetě.                                               

                         https://www.mastale.cz/

                                 

Zámek Nové Hrady 


Zámek Nové Hrady
Zámek Nové Hrady

Rokokový zámek s rozsáhlým přírodním areálem. V zámku je umístěna stálá expozice historického nábytku (od baroka po secesi). V barokním špýcharu je umístěno muzeum s expozicí historických motokol. V budově nové oranžérie je možno navštívit Galerii anglických klobouků. K zámku patří též jezdecká stáj a farma s chovem jelena lesního a daňka evropského. Novohradský labyrint, jehož cesty měří asi 600 metrů, pak připomíná i skutečnost, že každé století lidských dějin mělo své Minotaury. Sochu jednoho z nejkrutějších netvorů 20. století ukrývá ve svém středu. 

                    https://www.nove-hrady.cz/

Rozhledny V Mikroregionu Toulovcovy maštale jsou postaveny tři rozhledny:  Borůvka s výškou 18,5 m, nacházející se u Hluboké, Terezka 25 m na Pasekách u Proseče a Toulovcova rozhledna s celkovou výškou 12m mezi Prosečí a Budislaví. Mimo Toulovcovy Maštale se nachází u Bělé u Luže rozhledna Jahůdka

                                                                   https://www.mastale.cz/cs/rozhledny

Peklo Čertovina

Nachází se na Čertovině u Hlinska. 

Je jediné svého druhu nejen v naší republice, ale i v celé Evropě. 

Jde o zábavní areál se sedmi patry plných zábavy a zážitků. 

Uvidíte spoustu čertu, včetně Lucifera, pro hodné i zlobivé je připraven zábavný program a navštívit můžete i čertovskou restauraci či kavárnu. O pár kilometrů dál se nachází Pohádková vesnička. 

https://www.peklocertovina.cz/

Pohádková vesnička 


V této pohádkové vesničce uvidíte například domeček sedmi trpaslíků a jejich kamarádky Sněhurky, stavbičku Rákosníčka, mlýn s typickým mlýnským kolem, domeček o Budulínka,  chaloupku Karkulky, kde potkáte i ochočeného vlka, vykotlaný pařez Křemílka a Vochomůrky nebo pohádkový domek loupežníka Rumcajse a jeho rodinky. O pár kilometrů dál se nachází zábavní areál Peklo. 

https://www.pohadkova-vesnicka.cz/

Zámek Litomyšl 


Zámek Litomyšl
Zámek Litomyšl


Renesanční zámek z 16. století. Zámecký areál je rozdělen na část státní (zámek, kočárovna, úřednický dům čp. 94, salet, francouzská zahrada a anglický park) a městskou (pivovar, jízdárna, konírna, úřednický dům čp. 134 a I. nádvoří). Nabízí dvě prohlídkové trasy (divadlo a reprezentační místnosti, kaple a hostinské pokoje). V areálu lze navštívit Městskou galerii, zámecké sklepení se sochami Olbrama Zoubka a Srdcem pro Václava Havla nebo Rodný byt Bedřicha Smetany. 

                 https://www.zamek-litomysl.cz

Hrad Rychmburk 


Rychmburk
Rychmburk

Gotický hrad v obci Předhradí u Skutče, postavený začátkem 13. století. Po druhé světové válce byl znárodněn a sloužil jako domov důchodů. Po mnoha letech opět otevřen pro veřejnost - základní prohlídkový okruh, sklepení hradu či věžička vyhlídkou.

                 https://rychmburk.cz/cs

Zřícenina hradu Košumberk 

a okolí Luže 

Košumberk
Košumberk
Hamzovo arboretum
Hamzovo arboretum

Zřícenina gotického hradu se zachovanou částí  renesančně přestavěného paláce. V roce 2019 byla na hradě otevřena bezbariérová lávka pro vozíčkáře, která vede z areálu Hamzovy léčebny přímo na nádvoří.

Hrad začátkem prázdnin navštěvují šermíři, v červenci a srpnu můžete na hradě shlédnout filmy v letním kině, divadelní představení a probíhá spoustu dalších kulturních akcí.

                   https://www.hradkosumberk.cz/


   

V Luži se také nachází proslulá Hamzova léčebna, ve které můžete navštívit Muzeum zdravotnictví, dokumentující jednotlivá období vývoje zdravotnictví, zejména dokumentující vývoj péče v této léčebně. Prohlédnout si můžete různé zdravotní pomůcky, přístroje a zařízení, stejně tak i historické fotografie. Léčebnu obklopuje rozsáhlý park, pojmenován Hamzovo arboretum s cizokrajnými stoletými dřevinami. 

https://www.hamzova-lecebna.cz/cz/m/muzeum-zdravotnictvi/


Koupaliště

Léto vybízí ke koupání a trávení času u vody. Pouhý kilometr od chaty se nachází Koupaliště Roudná s občerstvením a možností zapůjčení sportovních potřeb, dále pak přírodní koupaliště Bor u Skutče, vzdálené cca 4km. Navštívit můžete i nedaleké skutečské koupaliště se skluzavkou a toboganem či Plovárnu Litomyšl.  


               Záchranná stanice Pasíčka 

Expoziční část areálu je tvořena z trvale handicapovaných jedinců naší fauny. Posláním této expozice je nabídnout veřejnosti možnost z blízka se seznámit se zástupci fauny, vyskytujícími se na území naší republiky.
Vlastní expozice je složená z dravců, sov, větších druhů pěvců a některých savců. Návštěvník zde tak může spatřit například naši největší sovu - výra velkého, a stejně tak i jednu z nejmenších a nejvzácnějších sov - sýčka obecného. Ze savců upoutá majestátný pohled rysa ostrovida a dětské návštěvníky velice zaujme veverka, žadonící o oříšek.

Návštěvní doba: duben - červen: sobota, neděle 10.00-16.00 červenec - srpen: denně 10.00-16.00 hodin, září - říjen: sobota,neděle 10.00-16.00 hodin 

https://pasicka.cz/

Ležáky

památník obětem vypálené vesnice Ležáky (r. 1942

Ležáky leží mezi obcemi Dřeveš a Mířetice. 

Jednalo se o malou vesničku čítající devět stavení. Největší stavbou byl ležácký mlýn. 

Dne 24.6.1942 byla vesnice bez jakéhokoli varování vypálena nacisty. Důvodem bylo ukrývání vysílačky Libuše, která sloužila k dorozumívání se mezi skupinami, které měly co do činění s atentátem na Reinharda Heydricha. Gestapo na vysílačku přišlo, vesnici vypálilo, dospělí byli zastřeleni a téměř všechny děti nechali Němci zplynovat. 

Nyní na místě původních domečů stojí památníčky, označující číslo popisné a rodinu, která na tom místě žila. Je možné navštívit i muzeum s vysílačkou a prohlédnout si fotografie všech obyvatel, kteří v Ležákách kdysi žili a byli popraveni. 

Nově je zde naučná stezka rozdělena do tří částí s různou obtížností. 

https://www.lezaky.cz/